kosztorysy budowlane nadzowry budowlane Gdańsk, Kartuzy, trójmiasto
Nadzory budowlane Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej, zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni bowiem rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy.
Inwestor zastępczy to osoba lub firma, która na podstawie umowy z inwestorem bezpośrednim (czyli osobą posiadającą prawo do działki) podejmuje wszystkie czynności, do których zobowiązany jest inwestor w ramach procesu budowlanego.
Kosztorysowanie oraz wyceny Sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla oszacowania kosztów inwestycji oraz pozyskania środków od instytucji dofinansowujących, kosztorysów powykonawczych celem oszacowania kosztów inwestycji, wskaźnikowych dla uzyskania kredytu bankowego.

© 2013 Biuro Realizacji Inwestycji A&B Bruscy


Projekt i wykonanie: Agencja reklamowa Netinvest